מימה - תנאי שימוש

  • האתר "מימה" נוצר לצורך בידורי. המידע באתר מובא לפרסום על ידי מספר מקורות וביניהם על ידי מערכת "מימה", משתמשי האתר, כותבים שונים, ומקורות מצד שלישי אחר כלשהו.
  • השימוש באתר "מימה" כפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן. אנא קרא/י את התנאים בקפידה. כל עיון/קריאה במידע שבאתר מעיד על הסכמה מלאה ומוחלטת לתנאי השימוש הנ"ל.
  • המידע עשוי שלא להתאים לצרכיך, לקומם אותך, לעורר בך התנגדות, להיתפס כבלתי נאות לפי דעותיך, כבלתי מוסרי לטעמך וכיו"ב. בכל מקרה שאינך מסכים/ה לתכני האתר ו/או שהרגשתך ותחושותיך הינם שהאתר איננו מתאים לך, הינך מתבקש/ת לצאת מהאתר.
  • מערכת "מימה" איננה אחראית לכל תוכן מתכני האתר. המערכת אינה נושאת ולא תשא בכל אחריות לכל תוכן שהתפרסם באתר ולכל תוצאה שתנבע ממנו. מערכת האתר משתדלת לאמת את הנתונים המופיעים בו. למרות זאת, מערכת מימה איננה אחראית לנכונות הנתונים שבאתר, ואין להסתמך עליהן בשום צורה שהיא.
  • כל מידע, מכל סוג שהוא, שיפורסם באתר בכל פורמט שהוא, מקנה למערכת זכות להשתמש בו באופן חופשי לכל מטרה, בין אם ציטוט, פרסום, הפצה בכל דרך שהיא ובכל אמצעי שהוא, ומקנה לה מראש בעצם העלאת המידע לאתר את מלא הזכות החוקית ו/או זכויות הנדרשות לכך. מערכת האתר רשאית לערוך את האתר בכל עת ולהכניס שינויים על פי רצונה בכל חומר שמצוי באתר ואשר מקורו יהיה אשר יהיה. אין המערכת מתחייבת לשמור ו/או להחזיק חומר כלשהו באורח רציף או אחר.
  • האתר מופעל כפי שהוא (as is) ואין המערכת מתחייבת להתאמת האתר לצורך ספציפי כלשהו ו/או למשתמש/ת כלשהו/י. מערכת "מימה" איננה מתחייבת בשום צורה לספק את השירות באורח רצוף סדיר או כלשהו, שהשירות ינתן בלא הפרעה ו/או תקלה וכן לאחריות כלשהי במקרה של גישה בלתי מורשית לאתר וזאת בכל צורה ובכל אופן לרבות במחשבי האתר, במחשבי ספק הגישה לאינטרנט, בקווי התקשורת וכל מתקן ואמצעי אחר.
  • מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר/לערוך או להוסיף נתונים לאתר בכל עת, כולל נתונים שהתקבלו ממשתמשי האתר.
  • האתר וכל המידע הכלול בו, לרבות טקסט ואיורים הוא רכושו של צוות האתר, מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת צוות האתר מראש ובכתב.

הוסף עובדה חדשה   שאלות ללא תשובות   מה חדש   תפתיעי אותי   דף ראשי

RSS   תנאי שימוש   פסיכולוגית   פסיכולוג   תודות   צור קשר
מימה, 2024